Kontakt

Postadress

OMTec Engineering AB
Kungsfågelvägen 4
794 32 Orsa

Besöks- och leveransadress

Hagagatan 4
794 30 Orsa

Ekonomifrågor: ekonomi@omtec.se
Övrigt: info@omtec.se

Kontakter

Per Sinders – Företagsfrågor, försöljning allmänt, automation och system
Mobil: 070-633 59 90
E-post: per@omtec.se

Erik Heimer – Elektriskt montage, service
Mobil: 070-546 49 58
E-post: erik@omtec.se